Usluge

ZAŠTITA OD POŽARA ELEKTROINSTALACIJA

Zaptivanje prodora kablova, kablovskih regala, kablovskih trasa, i oblaganje istih, u zavisnosti od potrebe (protivpožarnim premazima, ispunama, protivpožarnim pločama i sl.). U ponudi imamo i protivpožarne elektro dozne, uvodnike za kablove i sl.  Elektro dozne koje štite od požara, buke i radijacije (pogodno za hotele, stambene, industrijske objekte, bolnice i sl.). Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju. 

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU OTRPORNOST PREMA POŽARU DO 180 MINUTA.

ZAŠTITA OD POŽARA PRODORA NEGORIVIH CEVI

Vršimo protivpožarno zaptivanje prodora negorivih cevi – metalnih cevi (sprinkler, hidrant, bakarne cevi i sl.).

Prodor kroz koji prolaze metalne cevi koje su obložene gorivom izolacijom po pravilu bi uvek trebalo protivpožarno zaštiti, bilo da prolaze kroz zid, ploču ili se nalaze u kombinovanom prodoru sa nekom drugom vrstom instalacija.

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.  

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU KLASE OTPORONOSTI NA POŽAR OD EI 30 DO EI 180

ZAŠTITA OD POŽARA PRODORA GORIVIH CEVI

Vršimo protivpožarno zaptivanje prodora gorivih cevi (PVC-U, PVC-C, SAN + PVC PE, PE-HD, PE-X, PE-RT, PE-RT/AL/PE-RT, ENERGY CEVI – SYNCOPEX, ABS, LOW-NOISE CEVI – WAVIN WAFIX PP, WAVIN SI), kroz zid ili ploču.

Plastične cevi, najčešće ViK (vodovod i kanalizacija) moraju se zaštiti jer prilikom požara dolazi topljenja takvih cevi. Njihovom zaštitom sprečava se prodor dima, vatre i otrovnih gasova iz jednog požarnog sektora u drugi.

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU KLASE OTPORONOSTI NA POŽAR OD EI 30 DO EI 180

ZAŠTITA OD POŽARA GRAĐEVINSKIH DILATACIONIH SPOJNICA

Vršimo protivpožarno zaptivanje prodora građevinskih dilatacionih spojnica, hotizontalnih, vertikalnih, između zida i krova.) 

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU OTRPORNOST PREMA POŽARU DO 180 MINUTA.

ZAŠTITA OD POŽARA KOMBINOVANIH PRODORA

Vršimo protivpožarno zaptivanje prodora kroz koje je prošlo nekoliko vrsta različitih instalacija (elektro, ViK, mašinskih, termotehničkih).

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU KLASE OTPORONOSTI NA POŽAR OD EI 30 DO EI 180

ZAŠTITA OD POŽARA PRODORA VENTILACIONIH KANALA I PP KLAPNI

Vršimo protivpožarno zaptivanje prodora ventilacionih kanala (kvadratnog i kružnog oblika), kao i protivpožarno zaptivanje prodora pp klapni. Postoji nekoliko načina zaštite u zavisnosti od konkretne situacije.

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU KLASE OTPORONOSTI NA POŽAR OD EI 30 DO EI 120

ZAŠTITA OD POŽARA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Vršimo protivpožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija (noseći stubovi, grede, stepeništa i sl.) protivpožarnim premazima (uz mogućnost nanošenja završne boje u Ralu po izboru).

Takođe vršimo protivpožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija vatrootpornim pločama najvišeg kvaliteta.

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU OTRPORNOST PREMA POŽARU DO 120 MINUTA.

ZAŠTITA OD POŽARA DRVENIH KONSTRUKCIJA

Vršimo protivpožarnu zaštitu drvenih konstrukcija (noseći stubovi, grede, stepeništa i sl.) protivpožarnim premazima.

Premazi za protivpožarnu zaštitu drveta koje koristimo imaju u sebi zaštitu protiv insekata, tako da nije potrebno dodatno tretiranje drveta.

Boje: transpatentno i belo.   

Matertijali koje koristimo ispitani u referentnoj laboratoriju u R.Srbiji i poseduju validne isprave/ateste, kao i inostranu atestnu dokumentaciju.

MATERIJALI KOJE KORISTIMO IMAJU OTRPORNOST PREMA POŽARU DO 120 MINUTA.

U ponudi imamo i:

-protivpožarna vrata

-protivpožarne ormare

-sprinkler sisteme najvišeg kvaliteta

-materijale koji podnose ekstremno visoke temperature

-protivpožarni, zvučni i termoizolacioni sistemi visokog kvaliteta (jednostavni za ugradnju)

-protivpožarne ploče i sisteme za protivpožarnu zaštitu visoko zahtevnih objekata (termoelektrane, tešku industriju, aerodrome, tunele, metro trase i sl.).

„PETROTECH“

Vršimo distribuciju PETROTECH-a, ekološkog i veoma ekonomičnog sredstva za: kontrolu požara i zagađenja, uklanjanje naftnih mrlja i hidrokarbonska čišćenja, sanaciju otpadnih voda, industrijska čišćenja i uklanjanje neprijatnih mirisa u poljoprivredni i stočarstvu.

Tipična, ali ne i konačna polja primene su: rafinerija nafte i gasa, kanalizacioni sistemi, naftni rezervoari, rezervoari za ulja, gašenje požara, gasne stanice, hemijska postrojenja, naftne bušotine, aerodromi, luke, delovanje u vanrednim situacijama. PETROTECH veoma efikasno deluje na: ulja, maziva, zemljište zagađeno isparljivim i polu-isparljivim jedinjenjima, pesticide, diokside i slična jedinjenja

SVAKI PRODOR KOJI OBRADIMO/ZAŠTITMO OBELEŽAVAMO IDENTIFIKACIONOM NALEPNICOM KOJA SADRŽI BROJ ATESTA/ISPRAVE NA KOJU SE POZIVAMO, DATUM UGRADNJE MATERIJALA, IME MONTERA, PODATKE O FIRMI KOJA JE IZVODILA RADOVE (DARTOS DOO).

Identifikaciona nalepnica se ne sme uklanjati.

Pružamo svaku vrstu tehničke podrške kako u toku izvođenja radova tako i nakon završetka radova, u smislu održavanja i eventualnih popravki.

Svi naši radovi imaju garantni rok dve godine.

Zahvtevu svakog klijenta pristupamo posvećeno i ozbiljno trudeći se da pronađemo najekonomičnije i pravo rešenje.